Deze site gebruikt cookies

Door het gebruiken van deze site ga jij hier mee akkoord Lees meer...

Ik ga akkoord

In kaart brengen websitebezoek

Happy Skin Food gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Happy Skin Food gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

Retourneren

Over ruilen of retourneren doen wij niet moeilijk. Na ontvangst van je bestelling heb je 14 dagen bedenktijd (Wet Koop op Afstand). Laat je binnen die periode van 14 aan ons weten dat je wilt retourneren, dan heb je vervolgens nog 14 dagen de tijd om de producten aan ons te retourneren. 

UITZONDERINGEN:

1. Samples en menstruatieproducten
Sample formaten, Mini’s, menstruatie producten en sample sets (zoals parfum samples, huidcrème samples, make-up samples) kunnen niet worden geretourneerd en worden bij retourzending niet door ons vergoed!

Voorwaarden Retourneren

 • Geef binnen 14 dagen aan ons door wat je wilt retourneren of ruilen. Dit kan telefonisch of via email. Pakketje die niet vantevoren worden aangemeld bij ons en goedgekeurd, worden NIET aangenomen.
 • Stuur de te retourneren items binnen 14 dagen met het Retourformulier terug naar Happy Skin Food.
 • Cosmetica producten (potjes, tubes, flessen, spray's etc) mogen niet geopend of gebruikt zijn.
 • Producten dienen in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden.
 • Verzend het pakket altijd met een track & Trace code. Bewaar deze goed. Tot dat je van ons bevestiging hebt gekregen dat wij het retour pakketje hebben ontvangen.
 • Gratis ontvangen producten en samples dien je bij retournering van een volledige bestelling mee terug te zenden. Gratis ontvangen producten die na het retourneren van een deel van een bestelling niet meer aan de voorwaarden voor 'gratis' voldoen, dien je ook te retourneren. 
 • Bij het ontbreken van de gratis producten brengen wij de economische waarde van deze items in mindering op het terug te betalen bedrag.
 • De kosten voor het retourneren en eventueel opnieuw verzenden van producten zijn voor eigen rekening van de klant conform de Wet Koop op Afstand. Zorg voor voldoende frankering. Onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen en zendingen zonder afzender worden door ons geweigerd. 
 • Wij vergoeden altijd de retourkosten in geval van een door Happy Skin Food gemaakte fout.


Download hier het Retourformulier
Bekijk hier de algemene voorwaarden


Artikel 7 – Herroepingsrecht en kosten in geval van herroeping 
7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenk termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
7.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 7.3 De producten kunnen worden geretourneerd, nadat de consument eerst contact 
heeft opgenomen met de ondernemer, de retour procedure heeft besproken en instructies heeft ontvangen voor het retour zenden, naar Happy Skin Food, Haagweg 84F, 2282 AD Rijswijk. 7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van de consument. 
7.5 Indien de consument de producten reeds betaald heeft, zal Happy Skin
Food de betaling binnen 14 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan de consument terug betalen. Mits deze aan de vooraf gestelde eisen voldoen. zie artikel 8. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
8.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
8.3 Producten die niet kunnen worden geretourneerd zijn: 
a.    producten die ná de 14 dagen retourtermijn, retour worden gezonden. 
b.    producten die niet vooraf retour zijn gemeld bij Happy Skin Food doormiddel van e-mail of telefoon, en bevestiging hebben gekregen. 
c.    alle producten uit de categorie, menstruatie producten, kunnen niet worden geretourneerd. Zo ook niet de producten uit de categorie sample’s en mini’s. 
d.    producten waarvan het zegel is verbroken en al zijn gebruikt. 
e.    producten die zonder track & trace retour worden verzonden. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en retourneren 
9.1 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Happy Skin food is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Happy Skin Food. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn. 
9.2 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Happy Skin Food te melden.
9.3 Indien tijdig is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Happy Skin Food de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus eventueel betaalde verzendkosten restitueren. Om aan te tonen dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient u, indien Happy Skin Food hier om vraagt, de betreffende producten eerst te retourneren. De kosten voor deze retourzending worden gedragen door Happy Skin Food. Indien achteraf sprake blijkt te zijn van een ongegronde reclamatie, dan komen alle kosten die daardoor (zijn) ontstaan voor uw rekening. 
9.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na levering aan Happy Skin Food te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. 
9.5 Indien u een bestelling in zijn geheel wenst te retourneren dient u ook alle bijgevoegde artikelen waaraan geen zelfstandige waarde toekomt (gratis samples, brochures, etc) mee te retourneren. Indien deze artikelen niet geretourneerd worden, zal de economische waarde van deze items door Happy Skin Food worden ingehouden op het terug te betalen bedrag. 
9.6. Sample verpakkingen zoals parfum samples, huidverzorgings samples en make-up samples kunnen niet worden geretourneerd.
9.7 Indien u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U bent in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde artikelen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 
9.8 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Happy Skin Food dan wel tussen Happy Skin Food en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Happy Skin Food, is Happy Skin Food niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Happy Skin Food. 

Betaling na retourneren

 • Binnen 14 werkdagen na retour ontvangst storten wij het aankoopbedrag retour op dezelfde rekening die is gebruikt voor de aankoop. Het is niet mogelijk om een ander rekeningnummer bij ons op te geven.
 • Bij retourzending van een volledige bestelling worden ook eventueel betaalde verzendkosten van de orginele bestelling teruggestort.
 • Als het totaalbedrag van een franco verzonden bestelling ( hoger dan €50,- NL / €75,-  BE na retour van een deel van de bestelling onder €50,- NL / €75,- BE uitkomt, houden wij de verzendkosten in bij de terugbetaling.